Skip to content

N-VA Essen

Voortbouwend op 45 jaar succesrijk Volksunie-werk, heeft de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) een ambitieuze opdracht : in Vlaanderen vorm geven aan een humanitair nationalisme voor de 21ste eeuw. Geen verheerlijking van het eigen volk, geen voortdurend achteruitkijken, maar een klare visie op de uitdagingen van vandaag en morgen : de globalisering en haar gevolgen voor mens en maatschappij, de individualisering en de afname van de sociale verbondenheid, het democratisch deficit van België en de Europese eenwording, migratie en integratie, de (on)macht van de media, de werking van de parlementaire democratie, de vergrijzing …

www.n-va.be