Skip to content

Moeial

De “Moeial” is een prijs die door N-VA/PLE tweejaarlijks wordt uitgereikt aan één of meer Essense personen of groeperingen die gebruik maken van hun recht op inspraak, die zich dus met het gemeentebeleid “bemoeien”.

HET REGLEMENT

1. Naar aanleiding van de verkiezingsslogan “Essen ? Bemoei je ermee !”, een afgeleide van de nationale slogan “Bemoei u ermee” die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wordt gelanceerd, stelde VU&ID Essen in 2000 een prijs in, de “Moeial”.  N-VA/PLE neemt deze over.

2. Een “Moeial” wordt uitgereikt aan de Essenaar of Essenaren die zich het voorbije jaar of de voorbije jaren op een opvallende, vernieuwende, doortastende en/of bekwame wijze met het Essense gemeentebeleid hebben bemoeid. Het moet uitdrukkelijk gaan om een poging om het gemeentebeleid te beïnvloeden. Dat kan :

a. Binnen de partijpolitiek. Wie actief is binnen N-VA/PLE komt hiervoor niet in aanmerking.
b. Binnen de door het gemeentebestuur erkende adviesraden of werkgroepen van die adviesraden.
c. Binnen of met een andere vereniging of organisatie.
d. Als individuele burger.

3. Het N-VA/PLE-bestuur beslist naar wie de “Moeial” zal gaan. Daarbij worden alle voorstellen of suggesties van binnen of buiten N-VA/PLE  in aanmerking genomen.

4. De “Moeial” wordt tweejaarlijks, bij het begin van het politieke jaar, in september, uitgereikt.