Skip to content

Stemmen bij volmacht

De stemming is verplicht; je bent wettig afwezig als je vooraf bij de dienst burgerzaken laat weten om één van volgende redenen niet te kunnen stemmen :

  • omwille van medische redenen : je bewijst dit met een medisch attest
  • omwille van beroepsredenen : je bewijst dit met een attest van de werkgever
  • je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger : de burgemeester maakt hiervoor een verklaring op
  • je bent van je vrijheid berooft : je hebt een attest van de directeur van de instelling
  • omwille van je geloofsovertuiging : je hebt een attest van de religieuze overheid
  • omwille van studieredenen : je hebt een attest van jouw onderwijsinstelling
  • omwille van een toeristisch verblijf in het buitenland : je hebt een bewijs van je reis of legt een verklaring op eer af

Bezorg je kiesoproepbrief samen met het attest dat jouw afwezigheid bewijst bij de dienst burgerzaken of meld  je afwezigheid via het E-loket en bewaar zelf het attest van afwezigheid.

 Volmacht geven

Als je om één van bovenstaande redenen niet kan stemmen en je hebt daar een bewijs van, dan kan je volmacht geven.  Je kan het volmachtformulier afhalen bij de dienst burgerzaken of op hier downloaden :

Geef je volmacht omdat je om toeristische reden afwezig bent, dan moet je een apart attest afhalen bij de dienst burgerzaken.

Volmacht kan gegeven worden aan eender welke andere Belgische kiesgerechtigde.  Iedere gemachtigde kan maar één keer volmacht hebben.

Geef jouw kiesoproepbrief, het attest van afwezigheid en het volmachtformulier mee met de persoon die in jouw plaats gaat stemmen.  Let op : de gemachtigde moet jouw stem uitbrengen in jouw kieslokaal.