Skip to content

Een welvarend Essen

  • We geven meer kansen aan buurtwinkels en grotere winkels, en we voorzien een aantrekkelijke en veilige winkelzone in het Centrum. We richten het Spijker opnieuw in, met een fietspad.
  • We geven meer kansen aan bedrijven, en ontwikkelen een campus voor kennisbedrijven in de technologische sector. We zorgen voor meer werkgelegenheid, en zetten in het onderwijs in op STEM-opleidingen. We moedigen ondernemers aan en zorgen voor een gepaste omkadering.
  • We gaan de woonzorgzone rond De Bijster versneld realiseren : er komen meer serviceflats en extra ruimte voor mensen met een beperking. De Polikliniek wordt vernieuwd, en krijgt ook een huisartsenwachtpost.

Inleiding

Het gaat niet zo goed met de werkgelegenheid in Essen. Er zijn niet genoeg Essenaren met een job, en er zijn ook niet genoeg jobs in onze gemeente.  Dus gaan we werk maken van meer werk.  Niet door zomaar eender welk bedrijf naar onze gemeente te halen, want Essen is in de eerste plaats een groene en open woongemeente.  Wel door te mikken op aantrekkelijke winkels, en op kennis- en dienstenbedrijven.  Hebt u geen werk ? Dan gaan we meehelpen om een baan te vinden.  Hebt u wel werk ? Dan moeten we er mee voor zorgen dat u er vlot kan geraken.  En dan moeten we ervoor zorgen dat u bijblijft via opleiding, want vandaag aan de slag zijn is veel minder dan vroeger een garantie om ook morgen nog een baan te hebben.

Werk, werk, werk… Het is al zo vaak gezegd dat werkgelegenheid de basis is voor een goed sociaal beleid.  Daar geloven we ook in.  Toch mag het daar niet bij blijven.  Samen wonen, samen léven in onze gemeente gaat over meer.  We gaan er voor zorgen dat iedereen erbij hoort, dat niemand aan de kant moet blijven staan.

1 Essen, waar het goed winkelen is

Waar winkelt u ? Vooral in Essen ? Trekt u de grens over naar Roosendaal ? Of raakt uw winkelkarretje in Kalmthout gevuld ? U kiest maar, hoor.  Daar gaan we ons niet mee bemoeien.  Maar we gaan wel proberen u te verleiden om meer voor Essen te kiezen.  Daarom willen we de centrale winkelstraten Stationsstraat en Nieuwstraat aantrekkelijker maken.  Door de mobiliteit anders te regelen.  Zeker in de Stationsstraat willen we meer plaats voor winkelende fietsers en voetgangers.  We gaan de straat ook gezelliger maken, met nog meer groen.

En we gaan meehelpen om de winkels aantrekkelijker te maken.  We voorzien ondersteuning voor winkeliers die hun zaak vernieuwen, en voor iedereen die in de winkelstraten de gevel wil verfraaien.  Bovendien werken we een subsidie uit voor “wonen boven winkels”. Daardoor gaat er steun naar wie de woonruimte boven de winkel afzonderlijk toegankelijk maakt.  We beseffen ook dat een goede sfeer in de winkelstraten belangrijk is.  Daar gaan we dus aan werken.

Tegelijk beseffen we heel goed dat Essen vooral een centrale winkelkern mist.  Dat de winkels verspreid zijn, is op zich goed.  En waar uw winkel ook is, het gemeentebestuur heeft hem daar graag.  Maar we willen toch een sterkere kern uitbouwen.  Daarmee willen we ook graag meer dienstenbedrijven aantrekken.  Interimkantoren bijvoorbeeld, want die helpen mensen aan werk.  We willen ook leegstaande winkelpanden optimaal gebruiken.  Door zogenaamde “pop-upwinkels”, tijdelijke winkels, aan te moedigen om zich erin te vestigen.

Als u naar Roosendaal rijdt, dan parkeert u óók niet pal voor de winkel.  Omdat u gewoon graag voorbij de etalages loopt.  Dat effect moeten we bij ons ook creëren.  Vooral de winkels rond Molenheike willen we meer zuurstof geven door de hele Stationsstraat anders in te richten.  En de buurtwinkels die her en der gelukkig nog in onze gemeente aanwezig zijn, kunnen op ons rekenen.  Misschien moeten we daar op enkele plaatsen wel een kleine “blauwe zone” voor voorzien, zodat er ook bij die winkels geparkeerd kan worden.

Daarvoor bouwen we de dienst lokale economie in het gemeentehuis uit, met een voltijdse ambtenaar die echt met u meedenkt en probeert om oplossingen te vinden voor uw probleem. We tekenen ook in op het project “COOP-DH” (Coach-Operatie Detailhandel) van het provinciebestuur.

Ook van Spijker maken we een aantrekkelijke en vooral verkeersveilige winkelzone.  Met in de eerste plaats een degelijk en veilig fietspad, en parkings die niet allemaal rechtstreeks op de weg aansluiten.  In dat kader krijgt ook Aldi een plaats.  De ruimte die in Essen-Centrum vrijkomt willen we liefst ingevuld zien met kleinere winkels en dienstenbedrijven.

Natuurlijk hangt dit winkelbeleid heel sterk samen met het mobiliteitsbeleid.  Zoals u in het hoofdstuk daarover kan lezen, willen we een gloednieuw mobiliteitsplan, waar meteen een stevig parkeerplan en een bewegwijzeringsplan inzit.  Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat u de winkels in onze gemeente optimaal kan bereiken.  Zodat u er graag zal gaan winkelen.  Wedden ?

2 Een bedrijvige gemeente

De lokale economie leeft natuurlijk niet van winkels alleen.  Essen heeft heel wat productiebedrijven, landbouwbedrijven, aannemers en andere kleine of grotere ondernemingen.  Daar zijn we blij mee.  Meer nog : we willen extra ruimte creëren door de uitbreiding van Rijkmaker verder te zetten.  Die plaats willen we ook gebruiken om de bedrijven die in Essen niet op een terrein met de juiste bestemming zitten (“zonevreemde” bedrijven) een nieuw plekje te geven.  En de rest van de bijkomende ruimte willen we zo efficiënt mogelijk gebruiken.  Dus gaan we de voorkeur geven aan bedrijven die bijkomende werkgelegenheid creëren.  Want we zien Essen niet als een gigantische opslagplaats van materialen.  Daar hebben we niet zoveel aan.  En het brengt wel heel veel transport met zich mee.  Niet ideaal, dus.

Net daarom staan we kritisch tegenover het gebruik van de terreinen van Sany Logistics (het voormalige DHL).  Eigenlijk is dat landbouwgebied, waarop destijds tijdelijk een transportbedrijf werd toegelaten.  Als we het financieel rond kunnen krijgen (met subsidies, bijvoorbeeld) dan willen we daar het liefst gewoon terug landbouwgebied van maken.  Er ging de voorbije jaren al zoveel landbouwgrond verloren in Essen, er mag er gerust terug wat bijkomen.

Ook de bestaande bedrijventerreinen willen we aantrekkelijker maken.  Zo willen we komen tot een eenduidig parkmanagement voor Rijkmaker, samen met de bedrijvenvereniging.  Daarover willen we duidelijke afspraken maken.  Zo kan er worden samengewerkt rond afvalophaling, parkeerbeleid, energievoorziening…  En we willen meer aandacht geven aan de groenschermen rond bedrijven.  Door ze beter te controleren, maar ook met meer tips voor de aanleg en het onderhoud.  Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook dit groen het hele leefmilieu in onze gemeente ondersteunt.  Dat is ook belangrijk voor de ondernemingen zelf : het zorgt ervoor dat ze een draagvlak houden in Essen.  En in een aangename omgeving werken uw medewerkers ook gewoon beter.  Mooi meegenomen, niet ?

Daarnaast willen we in Essen ruimte maken voor een campus voor kennisbedrijven in de technologische en de ICT-sector (een “incubatiecentrum”, zo u wil), want daar zitten de beroepen van de toekomst.  We werken daarvoor ook samen met het onderwijs, waar we STEM-opleidingen (“science, technology, engineering, mathematics”) aanmoedigen.

Al die starters kunnen natuurlijk op onze economiedienst rekenen om met hen mee te denken.  Binnen die dienst zorgen we voor één centraal aanspreekpunt voor alles waar de ondernemer het gemeentebestuur voor nodig heeft.  Bovendien gaan we de adviesraad lokale economie versterken, zodat we als bestuur nog beter op de hoogte zijn van wat er leeft in uw bedrijf.  En in uw vakbond natuurlijk ook.  We gaan u via de adviesraad meer betrekken bij het beleid.  En misschien kan u er ook wel iets van elkaar leren !

3 Essen, een oase van beweging

“Een oase van rust”, zo noemen we onze gemeente.  Om vervolgens uit te leggen hoe goed je hier kan wandelen, fietsen en paardrijden.  Het is dus vooral de geest die hier tot rust komt.  Ontspannen in het groen, ook op dat spoor willen we vooruitgang boeken.  Daarom gaan we via het nieuwe mobiliteitsplan de ontbrekende stukken in de fietsroutes dichten.

We gaan er ook bewust aan werken om de fietsroutes aantrekkelijker te maken.  Als u langs de Kleine Aa / Weerijs naar Roosendaal fietst, kan u vaststellen  dat er regelmatig bezienswaardigheden zijn.  Dat voorbeeld gaan we volgen.  Zo zou er een turfvlot geplaatst kunnen worden waar de Roosendaalse Vaart Essen binnenkomt.  We voorzien ook de nodige informatiebordjes, zodat de toeristen de leuke plekjes in de buurt en de plaatselijke horecazaken niet zomaar voorbij stappen of rijden.

Op de centrale plekken in onze gemeente komt bovendien een digitale infozuil met meer informatie.  Zo weet iemand die aan het gemeentehuis belandt, wat er in Essen te beleven is.  En wie uit de trein stapt, kan meteen een fikse wandeling aanvatten.  Tot in het nieuwe stuk park dat we voorbij de Kiekenhoeve samen met de familie De Belder willen realiseren, of helemaal tot aan de Spillebeek, om dan uiteindelijk moe maar voldaan in de Kiekenhoeve te belanden…

Toeristen kunnen aan het station ook de fiets nemen naar de Kalmthoutse Heide, of kunnen passeren langs het VVV-kantoor “De Tasberg”.  De verhouding tussen VVV en gemeente gaan we wat beter regelen.  Want die VVV doet uitstekend werk, maar soms moeten we de vzw wat sterker kunnen sturen.  En beter ondersteunen, bijvoorbeeld om het hele toeristische aanbod van onze gemeente meer als één product in de markt te zetten.  We voorzien in onze gemeente ook enkele goed uitgeruste mobilhomeparkings.

Zo moeten we optimaal profiteren van onze ligging, op de as tussen Rotterdam en Antwerpen, en midden tussen prachtige natuurgebieden.  Net daarom kunnen we best in de Huybergsebaan een nieuwe toegang tot de Kalmthoutse Heide realiseren.

4 Een gemeente die werkt

U helpen om een goede baan te vinden, proberen we door bedrijven naar Essen te halen.  Maar natuurlijk kan niet iedereen hier een baan vinden, en dat hoeft gelukkig ook niet.  We moeten er wel voor zorgen dat de Essenaren op hun werk kunnen geraken.  Daarom leggen we in het hoofdstuk over de mobiliteit uit hoe belangrijk we Lijn 12 en goede busverbindingen vinden – ook naar de haven.  Ook wie in Nederland werkt moet daar trouwens met het openbaar vervoer naartoe kunnen.

We leven in een kenniseconomie.  Morgen nog veel meer dan vandaag.  Bovendien verandert onze arbeidsmarkt. Een baan voor het leven is echt een uitzondering.  Het is trouwens ook niet zo heel goed voor de economie dat mensen nooit van job veranderen.  Om daarin mee te kunnen, is levenslang leren heel belangrijk.  Ook dat is een reden waarom we de Essense scholen willen blijven ondersteunen.  Met bijzondere aandacht voor de STEM-opleidingen, dat schreven we al.

We vinden alle soorten opleiding en vorming heel belangrijk.  Als u wil bijleren, dan moet dat kunnen.  Het aanbod in Essen moet zo groot mogelijk zijn.  Voor zaken die u meteen op het werk kan gebruiken – een informatica-opleiding, bijvoorbeeld.  Of een taalcursus.  Maar ook vorming die op het eerste gezicht niet direct nuttig is voor uw werk, willen we toch mee aanmoedigen.  Omdat bijleren u altijd vooruit helpt.  Dus gaan we actief zoeken naar gaten in het vormingsaanbod in Essen en omgeving, en proberen we die mee op te vullen.  En we gaan alle informatie daarover ook samenbrengen, zodat u weet wat er kan.

Leren doe je uiteindelijk nog het best op de werkvloer zelf.  Heel wat Essense jongeren zijn elk jaar op zoek naar stageplaatsen.  Als gemeentebestuur staan we daar bewust voor open.  En we willen best ook helpen zoeken als iemand geen plaatsje vindt.  Nog een reden om onze bedrijven goed te leren kennen !

Essen zoekt werk

Echt werk zoeken, dat is toch de taak van de VDAB ? Wel ja.  En neen, want de VDAB kan niet alles.  Een sterke samenwerking tussen gemeente (met het OCMW) en VDAB kan daarom wel een verschil maken.  En natuurlijk hoort daar in onze streek ook het UWV WERKbedrijf van Roosendaal bij.  Daar willen we als gemeente een veel actievere rol in gaan spelen.  Daarom willen we ook dat het systeem van “wijk-werken”, dat de PWA’s heeft vervangen, voortaan ook vanuit Essen gemakkelijker toegankelijk is. Want nu moeten onze wijk-werkers naar Kapellen.  Dat willen we anders.  We bouwen ook verder op het succes van de jobbeurs.  We proberen nog meer bedrijven aan te trekken, en we zorgen dat ook de opleidingsmogelijkheden beter uit de verf komen.

Ook voor de Essense leefloners willen we sterk inzetten op begeleiding naar werk.  We koppelen welzijn aan werk, en pakken al de problemen waarmee leefloongerechtigden geconfronteerd worden, samen aan.  Om onze mensen niet alleen uit het leefloon, maar ook aan duurzaam werk te helpen.  Over de drempel heen die het systeem van het zogenaamde artikel 60 heeft gecreëerd. Daarmee helpt men mensen vaak alleen aan een werkloosheidsuitkering, en niet aan werk.  Terwijl dat wel de bedoeling is.

We mikken in de eerste plaats op de zogenaamde reguliere arbeidsmarkt.  De banen in de winkels en bedrijven, zeg maar.  Of in het gemeentehuis ! Maar niet iedereen vindt daar een plaatsje.  Daarom vinden we het belangrijk om ook de sociale economie kansen te geven.  Zo zorgt een sociaal economiebedrijf al voor een deel van het groenonderhoud in Essen.  Zolang we geen concurrentie creëren voor de overige bedrijven, is dat prima.  Daar blijven we dus aandacht voor hebben.  Daarom willen we ook zicht krijgen op de sociale economie-initiatieven die in en rond onze gemeente actief zijn.  Zo kunnen we daar een beroep op doen wanneer het past.

5 Een sociaal beleid voor een inclusief Essen

Het lokaal sociaal beleidsplan stelt het zo : “Wij werken samen aan een Essen waar we iedereen kansen bieden om zich optimaal in onze solidaire samenleving te ontplooien.”  We blijven kiezen voor een beleid dat mensen kansen biedt om zich te ontplooien.  Een beleid dat niet vertelt hoe u moet leven, maar dat het voor u mogelijk maakt om volgens eigen inzicht in onze samenleving mee te draaien.  Een beleid dat niet betuttelt, maar u aanzet om “er iets van te maken”.

Dat is een rode draad doorheen ons cultuurbeleid en ons economiebeleid, maar ook en vooral doorheen ons sociaal beleid.  Daarom kiezen we ervoor om zoveel mogelijk het zelfstandig wonen aan te moedigen.  Net daarom kan u in het hoofdstuk woonbeleid lezen dat we willen helpen om “levensloopbestendig” te bouwen.  Dat zelfstandig wonen ondersteunen we waar nodig met poetshulp en met een boodschappendienst.  Of nog, met de Handicar en de MinderMobielenCentrale, die maken dat u zich ook kan verplaatsen als u wat minder te been bent.  We zorgen ook voor warme maaltijden aan huis.

Of we helpen u in het Lokaal Dienstencentrum (LDC).  Dat kreeg onlangs een nieuw onderdak.  Terecht, maar echt doordacht bleek het gebouw niet.  De overblijvende mankementen werken we daarom weg.  En we proberen om er zoveel mogelijk diensten samen te brengen die u ondersteunen en helpen om uw leven zelfstandig in te richten.

Verder blijven we de werking van het LDC natuurlijk ondersteunen, en we denken na over hoe de toekomstige werking er kan uitzien wanneer er minder vrijwilligers zullen zijn.  We gaan ook proberen om nog meer afwisseling in de maaltijden te brengen.  Daarom komt er af en toe naast het gewone aanbod ook een vegetarisch menu, een bio-schotel of een gerecht op basis van lokale producten.

Ook bij de buren van het Dienstencentrum draait het op volle toeren : de Polikliniek is een onmisbare schakel in het (para)medische aanbod in Essen.  We wonen nu eenmaal redelijk ver van het ziekenhuis vandaan.  Net daarom willen we het aanbod verder uitbreiden.  Een verhuis, bijvoorbeeld naar Kerkeneind, sluiten we niet uit.  En dat er een wachtpost voor de huisartsen moet komen, vinden we evident : het kan écht niet dat u in het weekend naar de dokter van wacht in Brasschaat moet rijden !

Op termijn bouwen we de hele omgeving uit tot een volwaardige Woonzorgzone.  De plannen daarvoor gaan nu al heel wat jaren mee, maar we willen ze nu ook graag zo snel mogelijk uitgevoerd zien. Met een ruim aanbod van thuisdiensten zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen in hun woning kunnen blijven.  Wie dat niet (meer) kan of wil, kan terecht in de serviceflats of in een aangepaste seniorenwoning.  Dat aanbod moeten we uitbreiden en diverser maken – in de Woonzorgzone, en daarbuiten.  We moeten er wel over waken dat het financieel houdbaar blijft, en dus is het de bedoeling om consequent de kostprijs aan de bewoners door te rekenen.  Wie dat niet kan betalen, kan altijd bij het OCMW aankloppen.  Dat geldt trouwens ook voor wie niet in een serviceflat kan blijven en naar een rust- en verzorgingstehuis (RVT) gaat.  Daarbij houden we vast aan het principe dat we de kosten enkel in uitzonderlijke gevallen van de familie terugvorderen.

Enkele jaren geleden werd ook een dagopvang geopend in de serviceflats.  We denken dat er nood is aan een extra locatie daarvoor.

De sociale toelagen gaan we grondig evalueren, om na te gaan of het geld echt terecht komt bij wie er het meest nood aan heeft.  Daar betrekken we ook de mensen zelf bij, en we doen beroep op een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige.  Misschien kunnen we op basis van administratieve gegevens ook mensen de weg naar een toelage wijzen waar ze zelf nog niet bij hadden stilgestaan.  Ook dat hoort natuurlijk bij een gemeente die meedenkt !

Waarom er in Essen redelijk veel mensen van het leefloon leven, is nog altijd niet zo heel duidelijk.  We blijven proberen om dat beter te begrijpen.  Maar we proberen hen vooral zo snel mogelijk uit een steunsituatie weg te krijgen, natuurlijk.  Ons OCMW wil in de eerste plaats een springplank zijn, een duwtje in de rug om mensen terug op weg te zetten.  Daarvoor kunnen we rekenen op een heel sterke sociale dienst, die vooral zo sterk moet blijven.

Ook de juridische ondersteuning, met een wekelijks spreekuur van de Commissie voor Juridische Bijstand, blijven we belangrijk vinden.  En de dienst budgetbeheer, die probeert om mensen uit de schuldenproblematiek te halen en te houden, verricht ook heel nuttig werk.  We gaan trouwens meer werk maken van schuldpreventie, want voorkomen is beter dan genezen.  En de tariefzetting in de energie- en telecomsector heeft het er niet eenvoudiger op gemaakt, natuurlijk.  Of denkt u echt dat u bij de goedkoopste gsm-aanbieder zit ?

Gelukkig kan u ook in onze gemeente goedkoop winkelen.  Daar zorgen de mensen van ’t Schakeltje (tweedehandsspullen) en ’t Kabaske (sociale kruidenier) voor.  Die kunnen op onze steun blijven rekenen.  Hun huisvesting ziet er wel een heel stuk minder zeker uit.  We willen hen daar zeker bij helpen.  Misschien kunnen ze samen met de Wereldwinkel in het stationsgebouw terecht ?

6 Een gemeente voor jong en oud

Een gemeentebestuur moet aandacht hebben voor alle Essenaren.  De jongsten en de oudsten nemen een speciaal plaatsje in.  Uw kinderen, uw kleinkinderen, uw ouders, uw grootouders.  Een goede, fijnmazige kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn belangrijk.  Enerzijds voor de kinderen zelf, die zo heel wat sociale vaardigheden oppikken.  Anderzijds voor de ouders, zodat ze op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn.  Vanuit het gemeentebestuur gaan we daarom mee aan de kar trekken om meer kinderopvangplaatsen te realiseren.  Ook de voor- en naschoolse opvang blijven we ondersteunen, in overleg met alle Essense lagere scholen.  De speelpleinwerking, waarover u kan lezen in het hoofdstuk over het jeugdwerk, vult dat mooi aan.

Hoewel uw kinderen het misschien liever anders zouden zien… vóór er sprake is van buitenschoolse opvang is er natuurlijk eerst de school zelf ! Het gemeentebestuur heeft zelf twee scholen : Muzarto en WIGO.  Over Muzarto hebben we het in het hoofdstuk over cultuur, maar natuurlijk ligt WIGO ons even na aan het hart. WIGO krijgt van ons meer autonomie.  Dat doen we via het budgethouderschap.  Daarvoor vragen we natuurlijk wel iets terug : dat de school voorzichtig omspringt met uw belastinggeld, bijvoorbeeld.  En vooral dat ze zorgt voor heel degelijk onderwijs !

Essen heeft gelukkig veel goede scholen. Het gemeentelijk, gemeenschaps- en vrij onderwijs zorgen voor een ruim aanbod.    We gaan sterker in het scholenoverleg investeren.  Meer afstemming tussen de scholen onderling, en tussen de scholen en het gemeentebestuur, daar zien we alleen maar voordelen in.

We gaan samen bekijken hoe we het schoolverkeer nog veiliger kunnen maken.  We zoeken uit hoe we de scholen kunnen ondersteunen bij de lessen over onze gemeente : onze geschiedenis, de Essense natuur, de werking van het gemeentebestuur, zuinig omgaan met energie, het lokale bedrijfsleven, …  We proberen hen zeker ook te ondersteunen bij het aanbieden van technologisch georiënteerde opleidingen.  En we bekijken hoe we zoveel mogelijk infrastructuur samen kunnen gebruiken.  Overdag staan onze gemeentegebouwen vaak leeg.  En ‘s avonds die van de school.  Dat is toch wat te gek, niet ?

We kunnen die gemeenteruimtes beter benutten.  Niet alleen voor de scholen trouwens.  Ook onze senioren zijn overdag actief.  Héél actief, zelfs.  De seniorenverenigingen zorgen ervoor dat er altijd wel iets te doen is.  En veel Essenaren hebben die verenigingen niet eens nodig om creatief, sportief, educatief of recreatief bezig te zijn – eens de 60 of 65 voorbij.  Natuurlijk denken we bij “seniorenbeleid” vaak aan specifieke woonvormen, gezondheidsvoorzieningen, maaltijden, thuishulp… Maar u, beste “ervaren Essenaar”, zit daar gelukkig niet altijd mee in uw hoofd.  U wil gewoon van het leven genieten.  Dus is het seniorenbeleid waar we werk van willen maken, een beleid dat ‘actief zijn’ aanmoedigt.  We moeten wel voorzichtig tewerk gaan. We willen als gemeentebestuur niet in de weg lopen van alles wat er al gebeurt.

Actieve senioren wandelen en fietsen veel.  Een degelijk verkeersbeleid hoort er dus ook bij.  Daarover leest u in ons hoofdstuk over verkeer natuurlijk meer.  Zo willen we de toegankelijkheid van alle voetpaden nagaan, ook voor wie minder goed te been is.  En we gaan vooral goed luisteren. De Essense seniorenraad weet vaak heel goed waar het verkeersschoentje in onze gemeente knelt.  Hun adviezen kunnen ons daarom dure studiebureaus uitsparen, die eerst metingen zouden moeten uitvoeren.  We gaan de seniorenraad, maar ook de niet-georganiseerde senioren, dus vooraf beter betrekken bij de plannen die we ontwikkelen.

7 Gezonde Essenaren in een toegankelijke gemeente

Uw gezondheid is ook onze zorg.  Daarom willen we de polikliniek verder uitbouwen.  En we blijven meedoen met de preventieacties van LOGO (lokaal gezondheidsoverleg). Over gezonde voeding, minder roken en meer bewegen bijvoorbeeld, maar ook rond borstkanker of valpreventie.  Ook de actie “start to run” blijven we ondersteunen.

Soms gaat het toch mis.  Dan is het belangrijk om er snel bij te zijn.  Een goede dienst 112 is daarbij essentieel.  We hopen dat we daarvoor op de enthousiaste vrijwilligers zullen kunnen blijven rekenen.  Die hebben natuurlijk wel recht op goed materiaal, dus kopen we in de komende jaren een nieuwe ambulance.

Essen heeft iets met dementie.  Onze gemeente werd een “dementievriendelijke gemeente”, bijvoorbeeld door de organisatie van dementiecafés.  Daar gaan we natuurlijk mee door.

Omdat een gemeente voor iedereen toegankelijk moet zijn, blijven we er ook op toezien dat mensen met een rolstoel, of blinden en slechtzienden in alle openbare gebouwen terechtkunnen.  We gaan daarom maatregelen nemen om moeilijke situaties op te lossen.  Zoals u al in het hoofdstuk over verkeersveiligheid kon lezen, gaan we ook de voetpaden allemaal eens nakijken.  En de parkings voor personen met een beperking dienen natuurlijk alleen voor hen.  Dat gaan we dus beter controleren.  Tenslotte gaan we eens praten met onze winkeliers, want in sommige winkels raak je maar moeilijk met een rolstoel of een kinderwagen binnen.

In het verleden werd in Essen vaak asbest gebruikt als dak- en gevelbekleding voor huizen, tuinhuizen en schuren. Asbest is een isolerend en brandwerend materiaal – maar het is ook erg schadelijk voor de gezondheid, vooral als het materiaal beschadigd of aangetast wordt door verwering van weerinvloeden en mosvorming.  Het is onverstandig om asbesthoudende materialen zelf te verwijderen. Ze laten zitten is natuurlijk ook niet goed. Het veiligste is om beroep te doen op een professionele en gecertificeerde aannemer.  In de gemeenteraad namen we daarom het initiatief om tot een groepsaankoop over te gaan voor het verwijderen van asbesthoudende materialen.  Daar gaan we dus werk van maken !

8 Met alle Essenaren bouwen aan een nieuw Essen

Essen heeft er de voorbije jaren heel wat nieuwe inwoners bij gekregen.  We willen die aangroei afremmen, dat had u al begrepen.  Maar wie in onze gemeente kwam wonen, hetzij vanuit een buurgemeente, hetzij van verder weg, moet zich welkom kunnen voelen.

We maken wel graag een paar goede afspraken. Essen moet een open, groene, Vlaamse, landelijke en vooral gezellige gemeente blijven.  Daarom vragen we aan iedereen om daaraan mee te werken.  Dat kan alleen als we mekaar begrijpen natuurlijk.  Daarom willen we ervoor zorgen dat iedereen in Essen die geen Nederlands kent dat zo snel mogelijk leert.  Bovendien willen we onze gebruiken en gewoonten, en het Essense dialect, regelmatig in de kijker zetten.  Dan hoeft niemand zich verschrikt af te vragen waarom al die kinderen op 31 december plots zingend voor de deur staan.  Voor wie echt van ver komt, zorgen we voor een vrijwillige inburgeringscoach : een Essenaar die de nieuwkomer opvangt en wegwijs maakt in onze gemeente.  We proberen u ook aan werk te helpen, en zoals dat nu al gebeurt ook te ondersteunen om u bijvoorbeeld te leren fietsen.  Maar ook om te leren hoe het afval in onze gemeente gesorteerd wordt ! En we moedigen de verenigingen aan om open te staan voor iedereen.  In ons woonbeleid geven we aandacht aan een goede sociale mix, door grote woonprojecten te vermijden. Tegelijk willen we ook de rijkdom, kennis, cultuur en levenservaring van wie naar hier verhuisd is, optimaal gebruiken.

Zo werken we samen aan Essen, dag na dag.  En daar willen we alle Essenaren bij betrekken.  Straat- en buurtcomités, wijkwerkgroepen of een heus dorpsplatform geven we alle kansen.  Als het allemaal vlot en goed gestructureerd verloopt, gaan we ook van de mogelijkheden uit het gemeentedecreet gebruik maken om hen een eigen wijkbudget te geven.

Omdat we elke inzet voor de samenleving waarderen en kansen willen geven, willen we ook vraag en aanbod van vrijwilligers sterker aan elkaar koppelen.  We maken daarbij beter gebruik van de vrijwilligersdatabank, zodat iedereen die dat wil op allerlei manieren kan meewerken aan een beter Essen.  Bovendien willen we iedereen die een vrijwillig engagement opneemt, in het kader van het gemeentebestuur of daarbuiten, meer respecteren en ernstig nemen. Dat betekent ook dat vrijwilligers bij het beleid op hun domein betrokken moeten worden.

Essen heeft een sterk middenveld, met veel verenigingen, goede adviesraden, stevig georganiseerde belangengroepen… Daar blijven we naar luisteren.  Maar ook als u zichzelf organiseert, een actiecomité opzet, iets nieuws uit de grond stampt… dan zal het gemeentebestuur beter luisteren.  We worden een gemeentebestuur dat krachtig bestuurt en als het moet moeilijke beslissingen neemt.  Desnoods gaan we voor Essen door de muur.  Maar we willen altijd  eerst naar u luisteren en met u overleggen !