Skip to content

Een actief Essen

  • We maken van de goederenloods aan Hemelrijk een polyvalente ruimte voor activiteiten van verenigingen, en van zaal Rex maken we een toneelzaal.
  • We bouwen – of bouwen mee aan – een nieuw instructiezwembad, zodat Essense kinderen op school leren zwemmen. In afwachting van het nieuwe bad verhogen we het aantal zwembeurten op school van 10 naar 20.
  • We gaan voor een optimale bezetting van de bestaande (sport-)infrastructuur, door een gedeeld gebruik tussen scholen, sportverenigingen en jeugdbewegingen.
  • We ondersteunen de verenigingen sterker, zodat ze zich op de eigen werking kunnen concentreren. We sluiten zes jaar lang elke prijsverhoging van de gemeentelijke dienstverlening aan de verenigingen uit. We versterken de subsidies voor verenigingen, ook om wegvallende inkomsten te compenseren.

Inleiding

Heb je de affiches al zien hangen ? Kijk je wel eens in de krant, of volg je het via Facebook ? Er gebeurt ongelooflijk veel in onze gemeente.  Zoveel dat het gewoon onmogelijk zou zijn om naar elk optreden, elke fuif, elke lezing, elke quiz, … te gaan.  Dat danken we aan u, natuurlijk.  En aan uw vereniging.  Soms vergeten we in het gemeentehuis wel eens dat dit allemaal niet zo vanzelfsprekend is.  Dat verenigingen het soms moeilijk hebben.  Om mensen te vinden, of om de eindjes aan mekaar te knopen.  Of omdat de ruimte waarin ze trainen, repeteren of elke week samenkomen al bij al toch maar minnetjes is.  Als we willen dat u uw vereniging doet draaien, dan moeten wij daarvoor alle kansen geven.  Een heel werk !

1 Uitbouw ondersteuning van verenigingen

Of u nu zoals de Sint-Sebastiaansgilde in onze gemeente een geschiedenis hebt die teruggaat tot de 15e eeuw, of eergisteren een buurtcomité hebt opgericht, het gemeentebestuur is er voor u.  Onze dienst vrije tijd staat klaar om met u mee te denken.  Om oplossingen te zoeken voor de problemen die u tegenkomt, of om kansen te creëren om u te ontplooien.  We willen namelijk dat u zich in de eerste plaats kunt concentreren op de activiteiten van uw vereniging zelf.  Niet op administratieve beslommeringen.  Of op het zoeken naar geld.  Daarom beloven we in de eerste plaats dat we de dienstverlening van het gemeentebestuur niet duurder maken in de komende zes jaar.  Geen prijsverhogingen voor de infrastructuur of voor de uitleendienst, bijvoorbeeld.

Voorts geven we u extra ruimte.  De goederenloods aan Hemelrijk gaan we ombouwen tot een polyvalente zaal.  We gaan ze flexibel inrichten, zodat ze ook gedeeltelijk kan worden gebruikt.  En zodat er verschillende activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden.  We maken ze geschikt voor fuiven en evenementen, maar ook voor quizzen en lezingen.  De zalen worden praktisch en we voorzien een ruime parking, zowel voor fietsers als voor auto’s.  En u mag er zelf tappen, zodat u ook de opbrengst kan houden.  We zorgen ervoor dat de nieuwe hal heel stijlvol wordt.  Dan hebben we ook een goed alternatief voor de Oude Pastorij.  Eens dat gerealiseerd is, kan die volledig in concessie worden gegeven.

Blijft u toch liever in een andere wijk ? Dan kan u terecht in het gemeenschapscentrum van Wildert of van Hoek.  Die houden we netjes in orde.

De uitleendienst van materiaal is één van de sterke punten van onze gemeente.  We gaan ervoor zorgen dat u er nog gemakkelijker terecht kan, door alle verschillende soorten materiaal in één systeem samen te brengen.  Zodat u het maar één keer moet aanvragen.  En we gaan het aanbod ook verder uitbreiden.  We willen namelijk vermijden dat verenigingen in de kou blijven staan.  Daarvoor maken we ook afspraken met de buurgemeenten, en we zetten een systeem op waarbij elke gemeente online bij de buren kan nakijken wat er nog beschikbaar is.  Maar we zijn wel realistisch : als er bij ons veel te doen is in hetzelfde weekend, dan meestal elders ook.  Dus moeten we zelf genoeg stoelen en tafels in huis hebben ! Die moeten we ook goed onderhouden.  Dat is niet zo eenvoudig, want ze worden in weer en wind gebruikt.  Daarom gaan we afzonderlijk materiaal voor binnen- en voor buitengebruik aanschaffen.  Dan kan u binnen op een gemakkelijke stoel zitten, en buiten aan een stevige waterbestendige tafel !

We helpen u met advies, ruimte en materiaal.  Maar ook met financiële steun.  De voorbije jaren werden goede subsidiereglementen uitgewerkt, waar veel verenigingen ook aan meewerkten.  Maar de steun blijft vaak toch te beperkt, en het papierwerk te ingewikkeld.  Samen met de adviesraden en met uw vereniging zelf willen we naar een nog betere ondersteuning zoeken. We beseffen ook dat de ophaling van oud papier voor sommige verenigingen een belangrijke bron van inkomsten is.  Of we dat nu willen of niet, die mogelijkheid gaat in de komende jaren wegvallen.  Dat moeten we opvangen in de subsidiesystemen, als het nodig is met een extra overbrugging voor de verenigingen die deze inkomsten verliezen.  Tenslotte voorzien we ook een financieel steuntje in de rug voor wie ene buurtfeest organiseert.

U kan dus op ons rekenen.  Soms organiseren we trouwens ook zelf activiteiten, vanuit het gemeentebestuur (al dan niet via de vzw Kobie).  We gaan er daarbij wel beter op letten dat we niet zomaar in uw vaarwater komen.  We gaan trouwens proberen zoveel mogelijk met u samen te werken.  En we beseffen heel goed dat we met al die steun die we u gaan geven misschien wat minder tijd zullen hebben om zelf veel te organiseren.

2 Sportief Essen mag zich uitleven

Het is soms moeilijk kiezen.  Hangen we bordjes aan de gemeentegrenzen met “De mooiste gemeente van Vlaanderen” ? Of kiezen we “De actiefste gemeente van Vlaanderen” ? In elk geval, “De sportiefste gemeente van Vlaanderen” zou zeker ook passen.  Eigenlijk is het ongelooflijk hoeveel hier gesport wordt.  En of uw ambitie nu is om u met uw vrienden vooral goed te amuseren, of om volgend jaar wereldkampioen te worden, daar kunnen we natuurlijk alleen maar heel blij om zijn.  Dus gaan we u een stevig duwtje in de rug geven.  Figuurlijk dan, want we zien daar al een turner op de evenwichtsbalk bedenkelijk naar ons kijken.

Ook voor de sportdienst geldt daarbij wat voor alle vrije tijdsdiensten opgaat. We zijn er in de eerste plaats om met uw vereniging mee te denken, om mee uit te zoeken hoe u zoveel mogelijk tijd kan steken in goede trainingen en sterke wedstrijden.  En als we zelf toch iets organiseren, dan willen we dat vooral samen met u doen.  Hoe kunnen we u helpen ? Wel…

Het is voor iedereen duidelijk dat we met de Hemelrijkhal en de Heuvelhal nog niet over voldoende sportruimte beschikken.  De turnkringen trekken binnenkort naar de turnhal, maar dat gaat geen groot verschil maken.  Daarom willen we afspraken maken met de scholen, in de eerste plaats met het College, over het gebruik van hun sportruimte buiten de schooluren.   We zouden het liefst alle sportinfrastructuur in onze gemeente centraal beheren vanuit de sportdienst.  Het spreekt voor zich dat we niemand gaan verplichten daarin mee te stappen, maar het zou toch wel heel handig zijn als we u zouden kunnen vertellen dat op de avond dat u een partijtje wil volleyballen de gemeentelijke sporthallen weliswaar bezet zijn, maar dat de turnzaal van één van de scholen nog beschikbaar is.  Bij onze Kalmthoutse buren gaat dat zo al.  We stellen dan ook een conciërge aan, die ervoor kan zorgen dat de schoolruimten op tijd geopend en opnieuw gesloten worden, en die als het moet een oogje in het zeil kan houden.

We proberen ook het aantal niet-sportieve evenementen in de Heuvelhal te verminderen.  Niet dat we willen dat er minder te doen zou zijn, natuurlijk ! Maar de nieuwe evenementenhal in de goederenloods zal veel beter geschikt zijn voor sommige activiteiten.  Sportieve evenementen (turnfeesten…) kunnen natuurlijk altijd nog in de sporthallen terecht !

We gaan dus voor goede infrastructuur zorgen.  Maar ook voor goed materiaal  : netten, doelen, ballen, … het moet allemaal piekfijn in orde zijn.  Hopelijk helpt u ons daar een beetje bij door er mee om te springen als een goede huisvader of -moeder.

Nieuwe gymnastiekhal en zwembad

De Essense turners zullen binnenkort in een gloednieuwe turnhal terecht kunnen.  Daar hebben we zes jaar geleden voor gepleit, en binnen enkele maanden zal ze er staan. Daar zijn we natuurlijk blij om.  Bij de manier waarop de bouw en het beheer geregeld zijn, hebben we wel vragen.  Afspraak is afspraak natuurlijk, en wat er overeengekomen werd gaan we ook naleven.  Maar samen met de school en de turnkring willen we toch eens nakijken of het ook niet anders kan.  Met meer zekerheid voor iedereen !

En de zwemmers ? Die staan in Essen droog, nadat in 2015 De Vennen werd gesloopt.  We blijven dat een vergissing vinden.  We vinden dat de Essense zwemmers terecht moeten kunnen in een zwembad -minstens een instructiebad- dat mee door het Essens gemeentebestuur wordt beheerd.  Liefst in Essen zelf, maar in de nabije omgeving kan het ook.  In afwachting doen we alvast de gemeentelijke bijdrage voor het schoolzwemmen omhoog (20 in plaats van 10 beurten), zodat de Essense kinderen echt allemaal terug de kans krijgen om te leren zwemmen.

Sport is gezond en leuk, en sommige sportwedstrijden zetten onze gemeente ook op de kaart.  De internationale veldrit bijvoorbeeld.  Met onze eigen sterren.  Maar ook de veldcross, het parkvolleybaltoernooi, de veldtoertocht…  Die organisaties blijven we ondersteunen.  Dat spreekt voor zich !

Tenslotte organiseert het gemeentebestuur ook sportweken.  Ook daar gaan we mee door.  En daarbij werken we zoveel mogelijk samen met onze sportclubs.

3 Essen moet jong blijven

Essen is een jonge gemeente, wist u dat ?  Natuurlijk vergrijzen we hier ook, maar minder snel dan elders.  Misschien komt het omdat dit zowat de best denkbare plek is om jong te zijn, met goede kinderopvang, degelijke scholen en heel veel jeugdwerk.  Dat gaan we zo proberen te houden.  Daarom willen we er in de eerste plaats mee voor zorgen dat de jeugdbewegingen een degelijk dak boven hun hoofd hebben.

Traditioneel hebben de parochiegemeenschappen voor de jeugdbewegingen gezorgd.  Als die dat willen blijven doen, dan moeten we ze daarbij helpen.  Als ze het niet meer kunnen, dan moeten we mee op zoek naar alternatieven.  Om de jeugdbewegingen te helpen om hun lokalen praktisch en netjes in te richten, gaan we een vorming organiseren, en gaan we er hen ook in bijstaan – bijvoorbeeld via een samenaankoop van verf of vloertegels.  We organiseren een grote rommelslag en een gecentraliseerde oproep voor bruikbare meubelen.  Natuurlijk betrekken we hier ook de brandweer bij,  voor een deskundig advies.

Ziezo, een mooi lokaal.  Begin maar te spelen ! Natuurlijk gaan we de jeugdbewegingen ook bij hun werking ondersteunen.  Dat loopt al goed, en dus gaan we daar vooral op de ingeslagen weg verder.  En we sturen voortdurend bij.  Gelukkig helpt u, jonge Essenaar, ons daarbij door kritisch te blijven.  Via de Jeugdraad bijvoorbeeld, waar we meer dan ooit naar gaan luisteren.  Vooral als die ons géén gelijk geeft…

Elke zomer ruilen we onze jeugdbewegingen even in.  De onze gaan op kamp, en we krijgen er een heel pak andere in de plaats, die hier hun kamp komen doorbrengen.  Daar zijn we heel blij mee.  We gaan hen daarom allemaal een welkomstpakket bezorgen, en hen aanmoedigen om bij onze lokale middenstanders en landbouwers –en bij de Wereldwinkel– hun inkopen te doen.

Terwijl de rest van Vlaanderen hier op kamp is, kunnen onze eigen kinderen bij de Speelpleinwerking terecht.  Die draait heel goed, en daar zijn we geen klein beetje trots op.  Ook onze speelpleintjes mogen er best zijn.  Hier of daar kunnen we de natuur ook wat meer kansen geven.  Misschien is er wel plaats voor een “sneukelhaag” : eetbare vruchten waar de kinderen en de vogels dankbaar voor zijn.  We gaan de speeltuintjes vooral stipt onderhouden.  Een beetje verwaarlozing wordt immers al snel erger.  Daarom zorgen we ook voor meer controle.  De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kunnen ons daarbij helpen.  Ook het systeem van de speelstraten behouden we.

Van de schommel naar de fuifzaal : tegenwoordig gaat het vaak snel.  Iets te snel, misschien.  We proberen dat op te vangen.  Met de activiteiten van onze jeugddienst voor tieners, bijvoorbeeld.  Ook de jongste Essenaren vergeten we niet.  De kindergemeenteraad is een goed initiatief, dat we zeker willen verder zetten.

Veilig fuiven

Toch oud genoeg om te fuiven ? Daarvoor kan u in de nieuwe zaal in de goederenloods terecht.  We zorgen ervoor dat het organiseren van een fuif betaalbaar blijft voor de verenigingen, en doen al het mogelijke om de overlast voor de buren tot een minimum te beperken.  We houden ons daarbij strikt aan de nieuwe geluidsnormen.  Dat is ook beter voor de gezondheid.  Daarom voorzien we in de loods ook een automaat met oordopjes.

Natuurlijk wordt er in Essen niet alleen in de zaal gefeest.  Sommige feesten zullen altijd elders doorgaan.  Pullenbal, Oogstfeesten, Waaifeesten, Horrordonk… het zijn tradities waar we niet aan willen raken.  En als echte Essenaar begrijpt u ook wel dat ze er gewoon bij horen – enkele keren per jaar.  We gaan wel goede afspraken maken met de organisatoren.  We vragen hen ook om de buren netjes op de hoogte te houden van wat er te gebeuren staat.  De organisatoren zorgen vaak voor “security” : mensen die gespecialiseerd en erkend zijn om de veiligheid op een evenement te verzekeren.  Die kosten vaak heel wat geld.  We willen daarom betere afspraken met de politie, om vast te leggen welke securitydiensten juist nodig zijn.  En vervolgens willen we als gemeentebestuur daar ook  mee de kosten van dragen.  Buiten het evenementsterrein moet de politie dan weer een oogje in het zeil houden.  Samen houden we het gezellig.

We willen de Essense jongeren ook bij het beleid betrekken.  Daarom zorgen we voor informatie op maat.  Vooral via het internet natuurlijk.  De jeugdwebsite wordt daarom helemaal vernieuwd, en een stuk interactiever gemaakt.  Bovendien blijven we samenwerken met het JAC-Punt in Kalmthout, waarbij we ervoor zorgen dat het ook in Essen een spreekuur krijgt.  En ook met het Opvoedingspunt blijven we samenwerken. 

4 Esschen, met de E van Erfgoed en de C van Cultuur

Esschen : zo werd de naam van onze gemeente vroeger gespeld.  Op het stationsgebouw vinden we die naam nog terug.  En zo hebben we nog heel wat erfgoed, waar we goed voor moeten zorgen.  Maar Essen leeft niet in het verleden.  U zorgt gelukkig mee voor een springlevende, bruisende gemeente.

Creatievelingen zijn er te over in Essen.  Bloemschikken, handwerkjes maken, boetseren, schilderen… het gebeurt elke dag wel ergens in onze gemeente.  We blijven daar ruimte voor ter beschikking stellen.  Het gemeentebestuur blijft zelf ook een kunstbeleid voeren.  We zorgen voor mooie en passende kunstwerken in onze gebouwen en in het straatbeeld, en initiatieven zoals de Kunstroute krijgen onze volle steun.  Bovendien zorgen we voor een vaste stek voor de academie voor beeldende kunst, en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.

Ook Muzarto, onze academie voor woord, muziek en dans heeft een vaste plaats verworven in onze gemeente.  De school draait heel goed, en die gaan we dus even sterk blijven ondersteunen.  Samen met de buren van Kalmthout.  Met hen gaan we transparantere afspraken maken, zodat we het draagvlak bij onze  zuiderburen ook behouden. Net zoals WIGO geven we Muzarto meer autonomie, door een budgethouderschap in te voeren.  We weten immers dat we ze wel kunnen vertrouwen, daar in de Kerkstraat !

Een toneelzaal voor Essen

We gaan zaal Rex tot een podiumzaal omvormen.  Dan ligt Muzarto natuurlijk op een ideale plaats als aanvulling daarbij.  We streven naar een zaal met een 350-tal vaste zitplaatsen.  Een deel van het huidige vlakke stuk wordt podium, een deel van het huidige podium wordt een vaste backstageruimte. Ook moet er ruimte komen voor de tijdelijke opslag van decorstukken.  Het stuk tussen zaal en café wordt omgebouwd tot inkom en vestiaire.  En café Rex blijft wat het is, maar doet ook dienst als foyer. U kan er dus ook voor en na de voorstelling terecht.  Ook het sanitair wordt vernieuwd en gescheiden voor café en toneelzaal.

Met “Cultureel Centrum Rex” zal Essen eindelijk de zaal krijgen die het verdient.  Met de verhuis van fuiven zullen de buren de overlast heel wat zien afnemen.  Bovendien is het onze bedoeling dat ze op termijn op een mooi plein in plaats van op een viaduct uitkijken.  In de zaal is ruimte voor toneel en muziek, of voor alles wat zich het best op een podium afspeelt.  Ook repetities van muziekverenigingen kunnen hier natuurlijk doorgaan. Met de toneelverenigingen worden heldere afspraken gemaakt over de opbouw van de decors.

Onze bibliotheek levert goed werk.  Die dynamiek gaan we zeker behouden en zelfs verder versterken. Het is immers de bedoeling om met de bib zoveel mogelijk Essenaren te bereiken.  De bib moet ook blijven inspelen op het veranderende media-aanbod, want stilstaan is op dat vlak onvermijdelijk achteruitgaan.  En ze krijgen ook een rol bij de ontsluiting van het gemeentelijk erfgoed.

Carnaval en het paasweekend zijn klassiekers op de Essense kalender.  Die blijven we dus steunen.  Als gemeentebestuur zorgen we daarom mee voor locaties waar een carnavalswagen kan worden gebouwd.  We volgen de Paasmarkt ook van nabij op, om te zorgen dat er voldoende handelaars aangetrokken worden.

In het hele aanbod van alles wat in Essen wordt georganiseerd, neemt de elf juliviering in ons hart een bijzondere plaats in. Die viering krijgt daarom terug de naam “elf juliviering”.  Op basis van “‘t Park zomert” willen we die verder uitbouwen, en ook naar het centrum van de gemeente brengen : op het (verkeersvrije) Heuvelplein.  En bij een feestdag zoals 11 juli hoort ook een plechtig moment, met muziek en toespraken, in een gepast kader.  Daar maken we dus opnieuw werk van.

Essen koestert zijn verleden

Dat is de toekomst, maar zoals al gezegd heeft Essen ook een rijk verleden,  dat heel wat erfgoed heeft overgeleverd.  De typische gebouwen, de karakteristieke straatzichten en de landschapsrelicten willen we zoveel mogelijk behouden.  Daarom gaan we een bestemmingsplan (RUP) uitwerken waarmee we de meest waardevolle plekken extra bescherming geven.  De samenwerking met de vzw Kempens Landschap rond de site van het Redemptoristenklooster (Rouwmoer) zetten we verder.  Als de familie De Belder ooit het domein Hemelrijk zou willen verkopen, dan gaan we ook met Kempens Landschap samenwerken om het een publieke bestemming te geven, zonder het unieke natuurkarakter ervan in gevaar te brengen.

Het onroerend erfgoed van onze gemeente zit in enkele mooie musea.  In de eerste plaats in het Karrenmuseum.  Dat willen we blijven helpen om zich verder uit te bouwen tot een site waar het verhaal van het transport in onze streken in de vorige eeuwen in een aangenaam kader wordt verteld.  We willen het museum helpen om professioneel en met de inzet van de gelukkig talrijke vrijwilligers net wat hoger te mikken dan vandaag.  Zo kan ook de uitstraling naar de rest van Vlaanderen versterkt worden.  We maken daarom de omgeving ook aantrekkelijker, door te proberen in samenwerking met de familie De Belder het park aan de Kiekenhoeve terug uit te breiden (richting Hoek), om zo te compenseren wat door de nieuwe sporthal verloren ging.  Met de nieuwe concessionaris van de Kiekenhoeve maken we goede afspraken.

Uiteindelijk moet de Hemelrijksite als één geheel worden bekeken, van de goederenloods tot aan de Kiekenhoeve.  De samenwerking tussen alle aanwezige organisaties (gemeente, VVV, Karrenmuseum, privépartners…) moet zo sterk mogelijk worden uitgebouwd.  Ook het beheer van de site moet gecentraliseerd worden, zodat het personeel efficiënter kan worden ingezet.  We blijven ook vinden dat het domein een volwaardige kinderboerderij verdient.

Het Gerard Meeusenmuseum blijft een belangrijke rol vervullen als bewaarder van ons recent materieel erfgoed.  Minder recent materiaal wordt “opgegraven” door de werkgroep archeologie van de Heemkundige Kring.  We gaan er zeker bij werkzaamheden voor zorgen dat de regels strikt worden nageleefd, zodat ze alle kansen krijgen om eerst na te kijken wat er in de grond zit, vooraleer de site terug wordt afgedekt.

Daarnaast zoeken we ook een oplossing voor het immaterieel erfgoed.  De gemeente voert sinds enkele jaren een heel doordacht en dynamisch beleid voor de archieven van de burgerlijke stand en de parochieregisters, met de digitale ontsluiting als parel aan de kroon.  Maar de Heemkundige Kring, het gemeentebestuur en de andere geïnteresseerden moeten nu de handen in elkaar slaan om ook de andere archieven (van verenigingen, scholen, bedrijven…) te inventariseren, voor de toekomst veilig te stellen en te ontsluiten.  De archieven moeten een degelijke plaats krijgen, te beginnen met dat van de Kring, zodat aan de digitalisering en de ontsluiting van de collectie kan worden begonnen. Vervolgens kan dan stelselmatig aan de integratie van de verenigingsarchieven worden gewerkt.  En wie weet wat u zelf nog allemaal bijhoudt.  Er zitten nog schatten op de Essense zolders.  Als het aan ons ligt, wacht die een beter lot dan als voedselvoorziening voor knaagdieren…  Daarom stellen we een (inter)gemeentelijke archivaris en documentbeheerder aan.

Overigens is het erfgoed van morgen audio-visueel en digitaal.  Zoals we oude foto’s en oude filmbeelden moeten bewaren en digitaliseren –waar onze gemeente via het project ‘Essen in Beeld’ een unieke voortrekkersrol in speelt– moeten we ook de media van vandaag bewaren.  Wat over Essen op radio, tv of het internet verschijnt zou best ook op één of andere manier gearchiveerd worden.  Dat kan een gemeentebestuur niet alleen.  Zou u ons geen handje willen helpen ?

Als gemeentebestuur hebben we ook een eigen stukje erfgoed opgebouwd. Al die mensen die Essen in de loop der jaren bestuurd hebben verdienen het om niet tussen de plooien van de tijd te vervagen.  Maar we kunnen niet van elke burgemeester die Essen ooit had en nog zal hebben een schilderij in de raadszaal hangen.    Daarom stellen we voor om ergens in het nieuwe deel van het gemeentehuis een historisch overzicht aan te brengen van de burgemeesters (en “maires” toen de Fransen het hier voor het zeggen hadden) die onze gemeente heeft gehad.  Omdat het Essen van vandaag geworteld is in het Esschen van gisteren…

Tenslotte horen ook het Essense wapenschild en onze kleuren bij ons erfgoed.  Een modern logo is goed, maar waarom moet dat in oranje en groen ? Daar maken we dus geel en blauw van.  Stap voor stap, zonder onnodige kosten te doen.

5 Een gemeente die de kerk in het midden houdt

De tijd is al lang voorbij dat alle Essenaren op zondag samen naar de kerk gingen.  Als gemeentebestuur waarderen we ieders overtuiging, en zelf stellen we ons vanzelfsprekend neutraal op.  Desalniettemin heeft de katholieke godsdienst een grote stempel op onze gemeente gedrukt, en dat erfgoed willen we natuurlijk bewaren.  Daarenboven beheert de katholieke gemeenschap in Essen heel wat openbaar domein.  Daar moeten we goede afspraken over maken.

In de eerste plaats moeten we eens naar de parochiekerken kijken.  We gaan daarover uitgebreid overleggen met de kerkelijke overheden.  Samen met hen gaan we na hoeveel parochiekerken Essen nodig heeft.  We onderzoeken tevens of sommige kerken op termijn een andere bestemming kunnen krijgen.  Daarbij willen we met respect voor de gebouwen creatief nadenken.

Naast de eigenlijke kerkgebouwen zijn er de scholen, de parochiezalen en een aantal jeugdlokalen.  Die gebouwen zijn er niet zomaar gekomen. Ze zijn gezet met gemeenschapsgeld, uit de tijd dat zowat iedereen nog bij de katholieke gemeenschap hoorde.  De kerk heeft met die gebouwen dus ook een bepaald engagement tegenover de gemeenschap opgenomen, waar we niet zomaar aan voorbijgaan.

De inrichtende machten van de scholen kunnen waarschijnlijk best op eigen benen staan, daar moeten we als gemeentebestuur niet echt een rol in spelen.  De parochiezalen zijn een ander verhaal. Die hebben het niet allemaal even gemakkelijk om financieel het hoofd boven water te houden.  Zolang de parochies ze behouden, vinden we dat natuurlijk goed.  Als dat niet meer zo zou zijn, denken we dat er in eerste instantie best via de privésector naar een nieuwe bestemming wordt gezocht. Als gemeentebestuur bieden we zelf voldoende mogelijkheden aan de verenigingen aan.  Al staan we natuurlijk altijd open voor een gesprek.  En tenslotte zijn er de jeugdlokalen.  Daarvoor willen we duidelijk onze verantwoordelijkheid mee opnemen. We vinden dat elke jeugdbeweging een degelijk dak boven het hoofd moet hebben.

Zoals in zoveel gemeenten vinden we de begraafplaatsen (de “kerkhoven”) vaak in de buurt van de kerk terug.  Die werden de voorbije jaren mooi heringericht.  Op onze vraag werd er daarbij telkens een afscheidspaviljoen voorzien.  Steeds meer mensen worden echter niet meer kerkelijk begraven.  Een volwaardige ruimte voor burgerlijke begrafenissen is in een gemeente als Essen dan ook onontbeerlijk.

6 Een gemeente met een brede blik op de wereld

Essen heeft een heel mooie traditie van internationale samenwerking. Onze gemeente zond missionarissen uit, en speelde een pioniersrol bij het ontwikkelen van verzusteringen en stedenbanden.  Als grensgemeente kennen we bovendien heel goed het klappen van de internationale zweep.  Ook al is de grens van vandaag al lang niet meer de absolute scheidslijn die ze in 1648 werd.

We blijven dat internationale engagement opnemen.  Essen mag nooit een afgesloten eiland op de wereldkaart worden.  De steden en gemeenten waarmee we een band ontwikkelden mogen op onze duurzame vriendschap rekenen.

We willen wel dat de samenwerkingsverbanden die onze gemeente aangaat minder eenrichtingsverkeer worden.  Er zijn in deze wereld ongetwijfeld ook lokale besturen waar wij zelf heel veel van kunnen leren.  Misschien moeten we een samenwerking uitbouwen met een gemeente in Scandinavië.  Of in de VS.  Niet om veel te reizen (er zijn technologieën genoeg waarmee je kan communiceren), wel om echt wederzijds beleid uit te wisselen.  Ideaal zou zijn dat we “driehoeksverbanden” kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld met Witzenberg, Essen en een derde gemeente.  Zodat we zoveel mogelijk kansen krijgen om van elkaar iets op te steken.

We moeten het bovendien niet altijd zo ver gaan zoeken.  We gaan ook met onze Nederlandse buurgemeenten intensiever samenwerken.  Werkgelegenheidsbeleid, economisch beleid, verkeersbeleid, ruimtelijke ordening en milieubeleid, … het heeft allemaal veel minder zin als het aan de grens stopt.  Daarom gaan we meer overleggen.  Maar we gaan ook proberen meer te proeven van de bestuurscultuur bij de buren.

Bovendien moeten we in elk geval goed in de gaten houden wat er over de grens gebeurt.  De plannen met de natuur- en woongebieden van onze buren kunnen grote gevolgen hebben voor Essen.  Zo blijven we zeker de ontwikkelingen rond “Maintenance Valley” in Woensdrecht in de gaten houden.  Een drukke luchthaven op één kilometer van Hoek ? Dan is het logisch dat u daar ook over kan meepraten !

Een brede kijk op de wereld om ons heen begint natuurlijk bij onszelf.  Essen haalde het FairTradelabel, en dat gaan we behouden en versterken. Door de Wereldwinkel te ondersteunen en door als gemeentebestuur –waar dat mogelijk is- consequent te kiezen voor producten uit de eerlijke handel.  Ook de werking van Essen en de Derde Wereld, de Derdewereldbeurs en de 11.11.11-actie kunnen op onze steun blijven rekenen.    Tenslotte moet Essen misschien wel één of meer officiële (vrijwillige) ambassadeurs aanstellen die onze gemeente over de grenzen heen willen vertegenwoordigen.  Zodat Essen in de wereld nog meer dan vandaag een gezicht krijgt.